UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

Thời gianNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (16/05)     
Thứ 3 (17/05)     
Thứ 4 (18/05)     
Thứ 5 (19/05)     
Thứ 6 (20/05)     
Thứ 7 (21/05)     
Chủ nhật (22/05)     

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp