UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

Thời gianNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (25/01)     
Thứ 3 (26/01)     
Thứ 4 (27/01)     
Thứ 5 (28/01)     
Thứ 6 (29/01)     
Thứ 7 (30/01)     
Chủ nhật (31/01)     

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp